Combinatietest

Combinatietest
De combinatietest maakt deel uit van de prenatale screening. Hierbij wordt een bloedmonster van de zwangere vrouw (cliënt) in het laboratorium geanalyseerd. Op basis van deze analyse en andere gegevens van de cliënt wordt een berekening uitgevoerd waarmee de kans bepaald wordt dat het kind een trisomie 21, 18 of 13 heeft. Het resultaat van de combinatietest wordt gecommuniceerd naar de zorgverlener die de combinatietest heeft aangevraagd.
Peridos zal als centrale applicatie in deze werkstroom optreden. Dit systeem heeft als voordeel dat veel van de voor de kansberekening benodigde gegevens hierin al zijn opgeslagen. Digitale uitwisseling tussen aanvragers, laboratoria en Peridos vermindert de handmatige inspanningen en reduceert de kans op fouten. Daarnaast is de werkstroom voor de betrokkenen inzichtelijk en zijn de resultaten digitaal beschikbaar voor de aanvragers.

Hier vindt u de meest recente handleidingen met betrekking tot de workflow voor de combinatietest in Peridos. De werkwijze verschilt per regio; voor u geldt de werkwijze zoals afgesproken met uw regionaal centrum.

Lab aanvraagformulier combinatietest voor zwangeren die GEEN BSN hebben (alleen gebruiken na overgang labworkflow via Star-SHL).
Het formulier dient te worden geprint en met de hand te worden ingevuld.

Meer algemene inhoudelijke informatie over combinatietest vindt u op:
Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEO

Heeft u vragen over de digitale labworkflow NIPT, kijk dan in de bovenstaande handleidingen en onderstaande FAQ:
FAQ combinatietest
FAQ

Hieronder staan 2 ondersteunde filmpjes die meer uitleg geven over het gehele proces.
Het eerste filmpje geeft meer uitleg over de achtergrond van het project en de workflow:

Het tweede filmpje legt stap voor stap uit hoe je een digitale labaanvraag kunt uitvoeren in Peridos: