Heeft u vragen over het gebruik van Peridos en zijn deze niet beantwoord onder de FAQ dan kunt u contact opnemen met uw regionaal centrum.

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken
website     mail:  spsao@amc.nl
                   tel:     020-5662357 / 020-5661105 / 06-29144059
Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland
website     mail:  prenatalescreening@erasmusmc.nl
                   tel:     010-7031332 / 010-7037479
Stichting Prenatale Screening Regio Noord-Oost Nederland
website     mail:  s.j.binnema@og.umcg.nl
                   tel:     050-3615641
Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht en omstreken
website     mail:  i.c.velthuis@umcutrecht.nl
                   tel:     088-7554012

 

Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland
website     mail:  rczon.prenatalescreening@mumc.nl
                   tel:     043-3876776 / 043-3872489
Regionaal Centrum Prenatale Screening Noordelijk Zuid-Holland
website     mail:  prenatalescreening@lumc.nl
                   tel:     06-23806472 / 071-5262896
Stichting Prenatale Screening Regio Nijmegen
website     mail:  spn-regionijmegen@radboudumc.nl
                   tel:     024-3619603
Regionaal Centrum Prenatale Screening VU Medisch Centrum
website  
   mail:  cam.sjerps@vumc.nl / i.wester@vumc.nl
                   tel:     020-4443039 / 020-4443237