Combinatietest

De combinatietest maakt deel uit van de prenatale screening. Hierbij wordt een bloedmonster van de zwangere vrouw (cliënt) in het laboratorium geanalyseerd. Op basis van deze analyse en andere gegevens van de cliënt wordt een berekening uitgevoerd waarmee de kans bepaald wordt dat het kind een trisomie 21, 18 of 13 heeft. Het resultaat van de combinatietest wordt gecommuniceerd naar de zorgverlener die de combinatietest heeft aangevraagd.
Peridos zal als centrale applicatie in deze werkstroom optreden. Dit systeem heeft als voordeel dat veel van de voor de kansberekening benodigde gegevens hierin al zijn opgeslagen. Digitale uitwisseling tussen aanvragers, laboratoria en Peridos vermindert de handmatige inspanningen en reduceert de kans op fouten. Daarnaast is de werkstroom voor de betrokkenen inzichtelijk en zijn de resultaten digitaal beschikbaar voor de aanvragers.

Hier vindt u de meest recente handleidingen met betrekking tot de workflow voor de combinatietest in Peridos. De werkwijze verschilt per regio; voor u geldt de werkwijze zoals afgesproken met uw regionaal centrum.

Lab aanvraagformulier combinatietest voor zwangeren die GEEN BSN hebben. Gebruik het overzicht van de requestorcodes om de juiste code in te vullen op het aanvraagformulier.
Het formulier dient te worden geprint en met de hand te worden ingevuld.

Aanvraagformulier inzagerechten Peridos voor praktijkondersteuners.
Het formulier dient te worden ingevuld, geprint en met de hand te worden ondertekend.

Meer algemene inhoudelijke informatie over combinatietest vindt u op:
Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEO

Informatie over Werkafspraken Star-SHL labworkflow combinatietest vindt u op:
Werkafspraken Star-SHL labworkflow combinatietest

Heeft u andere vragen over de combinatietest, kijk dan in de bovenstaande handleidingen en onderstaande FAQ:
FAQ combinatietest
FAQ

Hieronder staat een filmpje die meer uitleg geeft over de achtergrond van het project en de workflow.