FAQ – Combinatietest

FAQ labaanvraagformulier Combinatietest

Ik kan geen labaanvraag doen in Peridos?
Als u wel in Peridos kunt inloggen, maar geen labaanvraag kunt doen, dan hebt u hoogstwaarschijnlijk niet de juiste rol in Peridos. Neem contact op met uw Regionaal centrum om dit verder te bekijken en op te lossen.

Wanneer is mijn praktijk klaar voor de digitale lab workflow?
Om te controleren of uw praktijk klaar is voor de digitale lab workflow kunt u contact opnemen met uw Regionaal centrum.

Moet ik digitaal de aanvraag doen?
Indien u met uw Regionaal centrum en laboratorium hebt afgesproken om de labaanvraag digitaal te doen, dan kunt u alleen nog digitale aanvragen indienen. De enige uitzondering is voor zwangeren zonder BSN, hiervoor kunt u het oude papieren aanvraag formulier blijven gebruiken.

Ik kan de aanvraag niet doen bij de praktijk waar ik werk?
Als u wel in Peridos kunt inloggen maar geen labaanvraag kunt doen, controleert u dan of u bij het inloggen de juiste praktijk hebt geselecteerd (dit is alleen relevant als u bij meerdere praktijken werkzaam bent). Als u bij de juiste praktijk bent ingelogd dan hebt u hoogstwaarschijnlijk niet de juiste rol in Peridos. Neem contact op met uw Regionaal centrum om dit te bekijken en op te lossen.

De zwangere ziet af van de test. Kan dat?
Als er wel een labaanvraag is ingevuld, maar Peridos ontvangt geen resultaten dan wordt verondersteld dat de zwangere van de test heeft afgezien. Om dit te controleren wordt er automatisch een e-mail naar de aanvrager verstuurd. De link hierin opent een formulier waarin kan worden aangegeven dat de zwangere af ziet van de test en waarom.
Wanneer een zwangere afziet van de test zullen reeds gemaakte kosten, zoals analysekosten, in rekening worden gebracht.

Hoe vraag ik een spoedberekening aan?
Na ontvangst van het bloed op het laboratorium is de biochemische kansberekening binnen drie werkdagen beschikbaar. Voor de volledige CT kansberekening is de aanwezigheid van de NT-meting nodig. Mocht de NT-meting ná de bloedafname plaatsvinden, duurt het vervolgens nog minimaal één dag voordat de volledige kansberekening er is. Het is niet mogelijk om het proces te versnellen of een spoedberekening aan te vragen. Een herberekening is meestal binnen één werkdag beschikbaar. Houdt hier rekening mee met het inplannen van de afspraken met uw cliënten.

Ik heb een verzoek tot anonimiseren gedaan, terwijl dit niet de bedoeling was?
Als u een verzoek tot anonimiseren hebt gedaan terwijl dit niet de bedoeling was, dan dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de helpdesk Peridos (https://www.peridos.nl/helpdesk). Het verzoek kan nog worden teruggedraaid totdat de a terme datum is bereikt. Na het bereiken van de a terme datum wordt de anonimisering uitgevoerd, deze kan niet meer ongedaan worden gemaakt.

Afhankelijk of het Regionaal centrum uw aanvraag al heeft goedgekeurd zal er een vervolgtraject in gang worden gezet.

Wij hebben geen BSN van de zwangere. Kan er dan toch een digitale aanvraag worden gedaan?
Om een zwangere in Peridos te kunnen registreren zijn een BSN en geboortedatum nodig. Als een BSN niet bekend is dan kan er geen digitale labaanvraag worden gedaan. In die gevallen kunt u gebruik maken van de oude formulieren.

Waarom staan in het aanvraagformulier alleen de counselingdata en niet de data van de termijnecho?
Voor Peridos zijn datasets ontwikkeld voor gegevens over onder andere de counseling, NT en SEO. Dit is niet het geval voor de termijnecho. Deze data zijn alleen relevant voor de labworkflow en worden dus alleen op het aanvraagformulier geplaatst en niet verder in Peridos verwerkt. Vandaar dat in het counselingbericht dat via HL7 vanuit Orfeus en Onatal kan worden verstuurd, geen data van de termijn echo zit en dubbele registratie nodig is.

Waar vul ik de NT-gegevens in?
Indien de kansberekening door het laboratorium wordt gedaan, dan heeft het laboratorium hiervoor de NT gegevens nodig. Deze kunt u invullen op het labaanvraag formulier in de sectie NT-meting. Indien de NT-gegevens beschikbaar zijn bij de start van de aanvraag dan kunt u deze direct invullen. Het is dan niet nodig om de termijnecho gegevens in te voeren. U kunt de NT-gegevens ook toevoegen voor of na de bloedafname bij de zwangere. Zie scenario 5, 6 en 7 in de Invulinstructie labaanvraag combinatietest.

Waar kan ik aangeven wie de kansberekening doet?
Op dit moment kunt u niet aangeven in de labaanvraag of u zelf de kansberekening in Astraia FMF doet of dat het laboratorium deze moet uitvoeren. Als u zelf de kansberekening doet wordt u verzocht om dit met uw laboratorium af te stemmen. In het geval dat u de kansberekening zelf doet zal het laboratorium alleen de benodigde analyse resultaten aanleveren aan Peridos.

Wat wordt bedoeld met “Barcode bloedafnamepost” op het geprinte formulier?
Er is ruimte gecreëerd op het formulier voor andere partijen om een barcode sticker te plakken als die voor hun interne processen nodig is. Indien dit voor u niet van toepassing is, dan kunt dit negeren.

Hoe geef ik wijzigingen in het aanvraagformulier door na het printen van het formulier?
Nadat u het formulier heeft geprint kunt u een gedeelte van de gegevens nog wijzigen in Peridos. Dit is mogelijk tot het moment dat het bloedmonster bij het laboratorium is ontvangen. Kunt u het formulier niet meer wijzigen, dan dient u wijzigingen die van belang zijn voor de analyse of de kansbepaling  per mail door te geven aan het laboratorium waar de analyse en eventueel de berekening plaats vindt.

Ik heb een fout gemaakt in de naam van de zwangere, hoe kan ik dit aanpassen?
Nadat het formulier is geprint kunt u de naam nog wijzigen tot het bloedmonster is ontvangen bij het laboratorium. Daarna kunt u een fout in de naam laten corrigeren middels een e-mail naar het laboratorium. Doet u dit niet dan heeft dit geen negatieve gevolgen voor het verloop van het proces, aangezien de naam van de zwangere in de labworkflow geen identificerend gegeven is.

Ik heb een fout gemaakt in de geboortedatum, hoe kan ik dit aanpassen?
De geboortedatum is, samen met het BSN, een identificerend gegevens in Peridos voor een cliënt. Het is dan ook niet mogelijk om zelf een geboortedatum aan te passen in Peridos. U kunt bij het Regionaal centrum een verzoek indienen om dit aan te passen. Hiervoor zijn het BSN, de foutieve en juiste geboortedatum van de zwangere nodig.

De a terme datum is gewijzigd, hoe geef ik dit door?
Het is niet mogelijk om de a terme datum te wijzigen op het aanvraagformulier. U kunt te allen tijde contact opnemen met het laboratorium indien er sprake is van wijzigingen die niet meer op het aanvraagformulier verwerkt kunnen worden. Dat geldt ook voor een gewijzigde a terme datum.

Het is niet mogelijk om het formulier te printen, hoe los ik dit op?
Als u vanuit Orfeus Peridos hebt gestart, werkt het printen niet. Login via de URL https://applicatie.peridos.nl . Ga naar de tabblad zorgverlening, zoek  de cliënt op en open de labaanvraag NIPT.  Valideer en print het formulier.

Als u via de URL bent ingelogd en het printen werkt niet, kijk dan in de handleiding Oplossen printproblemen formulieren Peridos.

FAQ Notificatie en uitslag combinatietest

Kan ik de uitslag van de combinatietest via Peridos ontvangen?
In nog niet alle regio’s wordt de uitslag van de combinatietest via Peridos aan u gecommuniceerd. De verwachting is dat dit in de toekomst wel zal toenemen. U hoort van het laboratorium en/of uw Regionaal centrum hoe u de uitslag ontvangt.

In de browser verschijnt de vraag of ik notificaties voor deze website wil ontvangen. Wat betekent dit?
Peridos toont een waarschuwing dat u over 5 minuten zult worden uitgelogd op het moment dat u 25 minuten niets in Peridos hebt gedaan. De browser noemt dit een “notificatie” en vraagt toestemming om deze waarschuwingen te tonen. Deze “browser notificaties” hebben dus niets te maken met notificatie e-mails die vanuit Peridos worden verstuurd.

Hoe ontvang ik de uitslag?
Wanneer een uitslag in Peridos beschikbaar is dan worden er notificatie e-mails verstuurd naar de aanvrager en naar het echocentrum indien deze de NT-meting heeft ingevoerd. Door in te loggen in Peridos kan het overzicht met nog niet bekeken uitslagen worden opgevraagd. De mogelijkheid bestaat dan om twee verslagen te genereren: een verslag voor de cliënt met een beperkte hoeveelheid gegevens en een verslag voor de zorgverlener waarin een uitgebreide set gegevens wordt getoond. De Handleiding notificaties combinatietest  en Handleiding uitslagen combinatietest  worden.

Wanneer worden de notificatie e-mails verstuurd?
Uw zorginstellingbeheerder kan in Peridos instellen of en hoe vaak er notificatiemails moeten worden verstuurd door Peridos. De volgende opties zijn beschikbaar:

  1. Geen notificaties: kies deze optie als u geen notificatie e-mails wilt ontvangen en u bijvoorbeeld dagelijks zelf kijkt in Peridos of er uitslagen klaar staan.
  2. Eén keer per dag: Peridos stuurt één keer per dag een e-mail (7.00 uur) als er nog niet bekeken uitslagen beschikbaar zijn. Hierbij wordt alleen gecontroleerd of er niet bekeken uitslagen zijn. Het kan dus voorkomen dat voor een uitslag meerdere keren een mail wordt verstuurd zolang deze niet op bekeken wordt gezet.
  3. Direct na importeren: Peridos stuur een e-mail als er één of meer nieuwe uitslagen zijn aangeleverd. Het is in dit geval mogelijk dat u meerdere keren per dag een e-mail ontvangt. Peridos zal voor een uitslag altijd maar één keer een mail sturen, ook al wordt de uitslag meerdere dagen niet bekeken.

In de Handleiding notificaties combinatietest  en Handleiding uitslagen combinatietest vindt u meer informatie.

Hoe kan het dat ik geen notificatie e-mails ontvang?
Dit kan meerdere oorzaken hebben:

  1. Laat uw zorginstellingbeheerder controleren of er in Peridos, op tabblad Beheer bij de zorginstellinggegevens van uw organisatie een e-mail adres in Peridos is ingevuld voor de labworkflow. Notificatie e-mails worden naar dit adres gestuurd. Is er geen adres in Peridos bekend, dan zullen er ook geen e-mails worden verstuurd. Daarnaast dient ook één van de opties “Eén keer per dag” of “Direct na importeren” te zijn aangevinkt.
  2. Wanneer u als zorgverlener werkzaam bent bij meerdere praktijken, dan dient bij het inloggen de praktijk te worden gekozen waarvoor u labaanvragen wilt aanmaken. De notificatie e-mail wordt namelijk gestuurd naar de zorginstelling waarbij u was ingelogd toen u de labaanvraag hebt aangemaakt. Bent u per ongeluk bij de verkeerde praktijk ingelogd dan worden de notificatie e-mails naar een andere praktijk gestuurd.

Wie krijgt een notificatie?
Er zijn verschillende redenen waarom uw praktijk een notificatie e-mail ontvangt:

  1. In het geval dat het laboratorium een biochemie uitslag bij Peridos heeft aangeleverd zal het echocentrum waarna verwezen is in de labaanvraag een notificatie ontvangen.
  2. Als er sprake is van een volledige kansberekening door het laboratorium dan zullen zowel de praktijk die de aanvraag heeft gedaan als het echocentrum dat de NT-meting heeft uitgevoerd een notificatie ontvangen.
  3. Als het echocentrum de kansberekening heeft uitgevoerd dan ontvangt de praktijk die de labaanvraag heeft gedaan een notificatie. Op dit moment is het ook zo dat het echocentrum dat de gegevens heeft aangeleverd een notificatie ontvangt. Dit is een fout in Peridos en zal in een toekomstige release worden opgelost.

Krijg ik als verwijzer ook de uitslag van het serum/NT?
Als aanvrager én als verwijzer krijgt u een notificatie e-mail als de uitslag bij Peridos is aangeleverd. Het maakt daarbij niet uit of de berekening in het laboratorium of bij het echocentrum is uitgevoerd.

U krijgt als verwijzer geen notificatie van alleen de analyseresultaten van het laboratorium als het echocentrum later de kansberekening nog moet doen. In dit geval wordt alleen het echocentrum genotificeerd als de analyseresultaten beschikbaar zijn.

Krijg ik als echocentrum ook de uitslag van het serum/NT?
Als echocentrum krijgt u een notificatie e-mail als de uitslag met de kansberekening bij Peridos is aangeleverd. Als u als echocentrum de kansberekening zelf doet dan krijgt u een notificatie e-mail op het moment dat het laboratorium de analyseresultaten bij Peridos heeft aangeleverd.

Op welk e-mail adres ontvang ik de notificaties?
In Peridos kan uw zorginstellingbeheerder bij de praktijkgegevens een e-mail adres invoeren in het veld “E-mail adres labworkflow”. Alle notificatie e-mails worden naar dit e-mail adres gestuurd. De zorginstellingbeheerder kan te allen tijde dit e-mail adres aanpassen. In de Handleiding notificaties combinatietest is beschreven waar en hoe het e-mail adres kan worden ingesteld.

Wat kan ik zien met rol ‘Praktijkondersteuner combinatietest’?
Als u de rol “Praktijkondersteuner combinatietest” hebt dan kunt u aanvragen doen voor de combinatietest. Het NT-gedeelte van de aanvraag kunt u niet invullen. Daarnaast kunt u in Peridos het uitslagenoverzicht bekijken en de uitslagen van de combinatietesten inzien.

Ik kan in Peridos niet het uitslagoverzicht van de combinatietest kansbepaling inzien. Wat moet ik doen?
Waarschijnlijk hebt u niet de juiste rechten in Peridos om de gegevens te mogen bekijken. Neem contact op met uw Regionaal centrum en vraag of u de juiste rechten kunt krijgen. Zij kunnen dit voor u inregelen.

Wie geeft de uitslag van de combinatietest door aan de zwangere?
De uitslag van de combinatietest wordt door een zorgverlener aan de zwangere meegedeeld, volgens de geldige lokale afspraken. Het laboratorium zal geen uitslagen direct aan zwangeren communiceren. Vanuit Peridos zal er geen directe communicatie met de zwangere plaatsvinden.

Waarom staan er in Peridos soms andere kansen dan in de gegenereerde verslagen?
In Peridos wordt de werkelijk berekende kans weergegeven. Wanneer er voor Trisomie 21 het getal “20000” staat betekent dit dat de kans kleiner dan 1:20000 is dat er sprake is van Trisomie 21. In het verslag worden alle kansen kleiner dan 1:5000 weergegeven als “< 1:5000”, conform de officiële richtlijnen. Voor kansen groter dan 1:5000 zullen in Peridos en in de gegenereerde verslagen dezelfde getallen worden getoond.

Wat kan ik zien met de rol ‘(Ondersteunende) zorgfunctionaris NIPT en Combinatietest – labaanvraag’?
Als u de rol (Ondersteunende) zorgfunctionaris NIPT en Combinatietest – labaanvraag’ hebt dan kunt u aanvragen doen voor de NIPT en de combinatietest. Daarnaast kun u in Peridos de uitslagenoverzichten voor NIPT en Combinatietest bekijken en zien welke uitslagen door de laboratoria zijn aangeleverd. U kunt de uitslagen niet inzien of printen.

Wat kan ik zien met de rol ‘(Ondersteunende) zorgfunctionaris NIPT en Combinatietest’?
Als u de rol (Ondersteunende) zorgfunctionaris NIPT en Combinatietest ’ hebt dan kunt u aanvragen doen voor de NIPT en de combinatietest. Daarnaast kun u in Peridos de uitslagenoverzichten voor NIPT en Combinatietest bekijken en zien welke uitslagen door de laboratoria zijn aangeleverd en deze inzien en printen.