HL7 berichten

Op dit moment loopt er een traject om de HL7-berichten te beoordelen en te verbeteren. In de nieuwe opzet zullen minder berichten alle data moeten bevatten voordat een bericht kan worden verstuurd. Hierdoor zal informatie sneller en beter met Peridos kunnen worden uitgewisseld. Het grote voordeel van het gebruik van HL7 is dat na de inrichting van uw systeem alle gegevens automatisch worden verstuurd en hiervoor geen handmatige acties van uw kant meer nodig zijn.

In een volgende release van Peridos zal het mogelijk zijn om de nieuwe Counseling berichten te ontvangen. Tot nu toe is nog niet bekend wanneer leveranciers van bronsystemen dit bericht gaan inbouwen. Informatie hierover zal op deze pagina bekend worden gemaakt en via uw regionaal centrum worden gecommuniceerd.