HL7 berichten

 

 

Voor sommige zorgonderdelen is het mogelijk om de gegevens via HL7v3 berichten aan Peridos aan te leveren. Het voordeel is dat de gegevens rechtstreeks, via een beveiligde verbinding, vanuit het lokale bronsysteem naar Peridos worden gestuurd.

Peridos kan op dit moment een aantal verschillende versies HL7v3 berichten ontvangen en verwerken. Het betreft de volgende typen berichten:

  • Counseling: versie 2.3 en 2.2
  • Uitkomst (Kernset geboortezorg, subset screening): versie 2.3 en 1c

De meest recente versies van de berichten (2.3) verdienen de voorkeur.

 

Veilig versturen door het gebruik van certificaten
De gegevens zoals die vanuit het bronsysteem van de zorgverlener naar Peridos worden verstuurd dienen op een goede manier te worden beveiligd. Dit kan op twee manieren:

  • De zorginstelling kan een zogenaamd UZI servercertificaat installeren op het eigen systeem. Met dit servercertificaat kunnen beveiligde verbindingen worden gemaakt waarop niemand kan meekijken en kan zien welke gevoelige informatie wordt uitgewisseld. Een UZI servercertificaat is niet gratis en behalve het systeem waarop het certificaat wordt ge├»nstalleerd moet ook de omgeving waar het systeem staat aan een aantal voorwaarden voldoen. Informatie over onder andere deze voorwaarden, het aanvraag- en installatie proces en de kosten is te vinden op de website van het UZI register.
    Let op: een UZI servercertificaat is specifiek voor een bepaalde zorginstelling.
  • De bronsysteemleverancier kan kiezen om centraal, voor alle klanten, een zogenaamd PKIoverheid-certificaat te plaatsen. Het PKIoverheid-certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort. Het bevat gegevens die nodig zijn voor beveiligd internetverkeer. Hier wordt uitgelegd hoe een en ander werkt. Voor het aanvragen van een PKIoverheid-certificaat wordt verwezen naar de pagina van Logius.
    Bij deze oplossing hoeft de zorginstelling geen verdere acties te ondernemen.

 

Meer informatie voor zorgverleners
Vraag de leverancier van uw bronsysteem naar de mogelijkheden.

 

Meer informatie voor leveranciers
Voor meer details over de berichten, zie de scenario’s bij Nictiz.