Notificatie openstaande labaanvragen NIPT
25-07-2017. Vanaf woensdag 26 juli 2017 is de notificatie openstaande labaanvragen NIPT actief.
 
Iedere woensdag zal vanuit Peridos een notificatiemail worden verstuurd met daarin de Peridoscodes van de definitieve NIPT labaanvragen die 14 dagen of langer geleden voor het laatst zijn gerpint of gewijzgd, en waarvoor het laboratorium nog geen bloed heeft ontvangen. U kunt de betreffende aanvragen terugvinden in Peridos bij het overzicht Labaanvragen NIPT.


Peridos release 4.1.2.2 in productie
03-07-2017. Op 03-07-2017 is release 4.1.2.2 in gebruik genomen, met daarin de volgende wijzigingen voor de labworkflow NIPT:

  • Overzicht openstaande labaanvragen NIPT: Om de status van openstaande labaanvragen NIPT te kunnen controleren en waar nodig actie te nemen kan in Peridos het overzicht “labaanvragen NIPT” opgevraagd worden. Standaard worden de aanvragen getoond die nog niet zijn ontvangen bij het laboratorium, maar met de filtermogelijkheden kan het overzicht ook labaanvragen in concept, bij laboratorium of ingetrokken tonen.
  • Nieuwe labaanvraag na intrekken labaanvraag NIPT: Het kan zijn dat na het printen van de labaanvraag de cliënt besluit om toch geen NIPT te doen. De aangemaakte (en afgedrukte) labaanvraag kan dan in Peridos worden ingetrokken. Dit kan tot het moment dat het laboratorium het bloed heeft ontvangen. Als de cliënt later alsnog gebruik wenst te maken van de NIPT, dan kan een nieuwe aanvraag toegevoegd worden. Deze krijgt een nieuwe Peridoscode die de cliënt nodig heeft om (opnieuw) te betalen.
    Let op: Gebruik “labaanvraag intrekken” niet voor de correctie van foutief ingevoerde gegevens. De meeste velden zijn te wijzigen in de bestaande labaanvraag. Voor de velden die niet zelf te wijzigen zijn kunt u een melding maken bij help@peridos.on.spiceworks.com
  • Handleidingen: Deze functionaliteiten zijn opgenomen in de Beknopte instructie overzicht labaanvragen NIPT, de Handleiding overzicht labaanvragen NIPT, de Invulinstructie labaanvraag formulier NIPT en de Beknopte instructie intrekken labaanvraag NIPT.
Labworkflow NIPT

De digitale labaanvraag voor de NIPT en het ontvangen van de uitslag verloopt via Peridos. Op deze website vindt u praktische informatie die u nodig heeft bij het invullen van de labaanvraag, de notificatie vanuit Peridos als er uitslagen zijn aangeleverd en het opvragen van de uitslag. Kijk onder NIPT voor meer informatie.
Labworkflow combinatietest

In een aantal regio’s kan de labaanvraag voor de combinatietest digitaal worden ingevuld. Hier vindt u praktische informatie die u nodig voor het aanvragen van de combinatietest. In sommige regio’s wordt ook de uitslag via Peridos gecommuniceerd, hoe dit werkt vindt u in de handleidingen. U ontvangt informatie van uw Regionaal centrum als de digitale labworkflow combinatietest in uw regio beschikbaar komt. Kijk onder Combinatietest voor meer informatie.
Er wordt nog gewerkt aan de site…

De Peridos site is vernieuwd en nog in ontwikkeling. De onderdelen voor de labworkflow NIPT en labworkflow combinatietest zijn bijgewerkt en actueel. De andere onderdelen zullen successievelijk worden aangepast en geactualiseerd. Op deze plaats zullen de aanpassingen worden gecommuniceerd.

14-05-2017. Oude Peridos handleidingen bijgewerkt.