Nieuws

Wijzigingen in het personeelsbestand worden helaas niet altijd aan het regionaal centrum doorgegeven, terwijl gecontracteerde organisaties dit wel verplicht zijn. Dit leidt tot veel onnodige foutmeldingen en correcties in Peridos.

Het is tevens belangrijk dat elke zorgverlener beschikt over een eigen AGB code, de benodigde certificaten en zijn/haar kwaliteits-overeenkomst(en) accordeert.

Zonder deze accordering is de overeenkomst niet van kracht. Dit kan gevolgen hebben voor de declaraties aangezien zorgverzekeraars in een afgeschermd gedeelte van Peridos alleen de zorgverleners kunnen zien met een geaccordeerde kwaliteitsovereenkomst

Start

Peridos
Peridos is het digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op Downsyndroom en het SEO gegevens vastleggen om de kwaliteit en het primaire proces van de screening te verbeteren en optimaliseren. Het systeem voldoet aan strenge eisen die gesteld kunnen worden in het kader van privacy van medische gegevens. In onderstaande documenten zijn de regels en afspraken hieromtrent vastgelegd.

Peridos juridisch achtergronddocument
In het juridisch achtergronddocument vindt u een beschrijving van zaken die geregeld zijn in het kader van deze database en de juridische aspecten hieraan. Ook vindt u aan het eind enkele veelgestelde vragen en antwoorden.
[download document]

Samenwerkingovereenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens
Overeenkomst tot samenwerking betreffende de verwerking van persoonsgegevens in Peridos tussen alle betrokken partijen.
[download document]

Peridos gebruikersreglement
Bijlage bij de Samenwerkingsovereenkomst. Het Gebruikersreglement Peridos werkt een aantal elementen uit de Samenwerkingsovereenkomst voor het verwerken van persoonsgegevens in Peridos nader uit.
[download document]

Protocol gebruik van persoonsgegevens
Achtergrond bij het verstrekken van de vergunning voor de kansbepaling op Down-, Edwards- en Patausyndroom. In het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek hebben de Regionale Centra (RC) taken toegewezen gekregen bij het contracteren van de uitvoerders, het monitoren van de uitvoering en de kwaliteitsborging van de prenatale screening.
[download document]

UZI
Voor het opvragen en verifiëren van het burgerservicenummer (BSN) via de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg en een digitale uitwisseling van gegevens is een servercertificaat en/of UZI-pas nodig.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het CIBG