Laatste wijzigingen

31-01-2018. Labaanvraag NIPT: stuur vanuit Vrumun de gegevens via ZorgMail naar Peridos
Peridos kan via ZorgMail (MEDNIP bericht) de gegevens voor de labaanvraag NIPT ontvangen en hiervan een concept labaanvraag maken. Deze kan dan verder in Peridos worden gecompleteerd en geprint. Hierdoor hoeven minder gegevens dubbel ingevoerd te worden.
Deze functionaliteit is vanaf heden beschikbaar voor gebruikers van Vrumun.
Let op: Vrumun zal de nieuwe release gefaseerd uitrollen. Hierdoor is deze nieuwe functionaliteit niet direct voor alle gebruikers beschikbaar.

In dit document is beschreven waar de op deze manier aangemaakte  concept labaanvragen in Peridos zijn te zien en wat gedaan kan worden bij bepaalde fouten.

10-01-2018. Nieuwe queries voor aanlevering gegevens met Astraia.
De queries voor Astraia zijn allen gewijzigd; de selectie is aangepast zodat alleen gegevens van het huidige en het voorgaand kalenderjaar worden geselecteerd. Inhoudelijk zijn de queries, waar van toepassing, aangepast aan de laatste versie van de dataset.
Voor Astraia counseling aanleveren met de nieuwe query gebruik maken van bronsysteem “Astraia Counseling 2017 ev” en aanleveren met de oude query “Astraia Counseling tm 2016”.
De gewijzigde queries zijn te downloaden.
Labworkflow NIPT

De digitale labaanvraag voor de NIPT en het ontvangen van de uitslag verloopt via Peridos. Op deze website vindt u praktische informatie die u nodig heeft bij het invullen van de labaanvraag, de notificatie vanuit Peridos als er uitslagen zijn aangeleverd en het opvragen van de uitslag.

Kijk onder NIPT voor meer informatie.

 

 

 
Labworkflow combinatietest

De digitale labaanvraag en het ontvangen van de uitslag verloopt via Peridos. Hier vindt u praktische informatie die u nodig heeft bij het invullen van de labaanvraag, de notificatie vanuit Peridos als er uitslagen zijn aangeleverd en het opvragen van de uitslag.

Kijk onder Combinatietest voor meer informatie.

Lab aanvraagformulier combinatietest voor zwangeren die GEEN BSN hebben (alleen gebruiken na overgang labworkflow via Star-SHL). Gebruik het overzicht van de requestorcodes om de juiste code in te vullen op het aanvraagformulier.
Het formulier dient te worden geprint en met de hand te worden ingevuld.