Laatste wijzigingen

28-05-2018. Meldingenscherm in Peridos
In Peridos is het meldingenscherm toegevoegd. Dit meldingenscherm vervangt de e-mails, met links (indien van toepassing), die Peridos voorheen verstuurde. Nu wordt u met een algemene mail geattendeerd op nieuwe meldingen. Vervolgens kunt u in deze in het meldingenscherm opzoeken en de detailinformatie behorende bij de melding openen. Zie hiervoor de beschrijving van het meldingenscherm.

13-03-2018. MEDNIP berichten vanuit Orfeus
Orfeus gebruikers kunnen via ZorgMail de gegevens voor de NIPT labaanvraag naar Peridos sturen via een zogenaamd MEDNIP bericht. Dit bericht wordt in Peridos verwerkt tot een concept labaanvraag. Na inloggen in Peridos kan de aanvraag worden aangevuld en afgedrukt. In deze handleiding is te lezen hoe een en ander in Peridos werkt. 
Labworkflow NIPT

De digitale labaanvraag voor de NIPT en het ontvangen van de uitslag verloopt via Peridos. Op deze website vindt u praktische informatie die u nodig heeft bij het invullen van de labaanvraag, de notificatie vanuit Peridos als er uitslagen zijn aangeleverd en het opvragen van de uitslag.

Kijk onder NIPT voor meer informatie.

 

 

 
Labworkflow combinatietest

De digitale labaanvraag en het ontvangen van de uitslag verloopt via Peridos. Hier vindt u praktische informatie die u nodig heeft bij het invullen van de labaanvraag, de notificatie vanuit Peridos als er uitslagen zijn aangeleverd en het opvragen van de uitslag.

Kijk onder Combinatietest voor meer informatie.

Lab aanvraagformulier combinatietest voor zwangeren die GEEN BSN hebben (alleen gebruiken na overgang labworkflow via Star-SHL). Gebruik het overzicht van de requestorcodes om de juiste code in te vullen op het aanvraagformulier.
Het formulier dient te worden geprint en met de hand te worden ingevuld.Zorgportaal

Peridos moet voldoen aan alle (beveiligings)eisen die de wet aan een applicatie stelt waarin bijzondere persoonsgegevens zijn opgeslagen. Het inloggen via alleen een gebruikersnaam en wachtwoord is niet voldoende, er dient gebruik gemaakt te worden van zogenaamde twee factor authenticatie. Voor Peridos is besloten om gebruik te maken van Zorgportaal.

Op dit moment kunnen Vrumun gebruikers vanuit Vrumun direct inloggen in Peridos. De Zorgportaal functionaliteit voor andere gebruikers komt op korte termijn beschikbaar. Meer informatie zal te zijner tijd via de Regionale centra worden gegeven en zal op deze website worden geplaatst.

Instructie voor Vrumun gebruikers