Dataset

In het zorgverleningsproces zijn diverse verrichtingen en gebeurtenissen in een bepaalde context van belang voor de uitvoering van het screeningsprogramma. Voorbeelden daarvan zijn de Counseling, de Combinatietest, het Structureel Echoscopisch Onderzoek en de geboorte. Als, en zodra de benodigde gegevens binnen een dergelijke context beschikbaar zijn in het primaire registratiesysteem, moeten deze gegevens in de vorm van een digitaal gestructureerd bericht aan de landelijke database worden aangeboden. Uitgangspunt hierbij is dat elk bericht uitsluitend vanuit de primaire bron (door het betreffende bronsysteem) wordt aangeleverd.

De Peridos gegevenssets zijn volledig in overeenstemming met de in de landelijke Perinatale dataset vastgelegde gegevens. De hier gehanteerde terminologie, zoals ‘zorgaanbieder’ hoeft niet één op één in de schermen van de (bron)applicaties overgenomen te worden. Via onderstaande links kunnen de voor Peridos relevante gegevenssets worden ingezien.

Counseling Actuele versie (laatste wijziging: 01-04-2021)
Aanvraag NIPT Actuele versie (laatste wijziging: 03-06-2021)
NIPT Actuele versie (laatste wijziging: 30-04-2020)
Screening met NIPT vindt plaats in onderzoekssetting. Alle data zijn daarom alleen voor de onderzoeksgroep beschikbaar. Met als uitzondering dat een aantal gegevens over NIPT gebruikt worden voor de jaarlijkse monitor.
NT-meting Actuele versie (laatste wijziging: 31-01-2017)
Combinatietest/kansbepaling echocentra Actuele versie (laatste wijziging: 19-07-2017)
Combinatietest/kansbepaling laboratoria Actuele versie (laatste wijziging: 19-07-2017)
Aanvraag eerste trimester SEO  – Nieuwe versie (vanaf 01-08-2021)
Eerste trimester SEO  – Nieuwe versie (vanaf 01-09-2021)
Mapping protocol
De datasets met bijbehorende keuzelijsten zijn leidend voor Peridos. Het mapping protocol ‘Eerste trimester SEO’ is bedoeld als achtergrondinformatie voor echoscopisten. De items in het mapping protocol hoeven dus niet allemaal apart vastgelegd te worden in het bronsysteem, de items uit de dataset biedt voor Peridos het gewenste detailniveau. Het mapping protocol bevat voorbeelden van onder welke structuur bepaalde afwijkingen moeten worden ondergebracht. De mapping protocollen zijn dus niet leidend en ook zeker niet volledig.
Tweede trimester SEO Actuele versie (laatste wijziging: 31-01-2017) Nieuwe versie (vanaf 01-09-2021)
Verschillen tussen de actuele en nieuwe versie
Mapping protocol
De datasets met bijbehorende keuzelijsten zijn leidend voor Peridos. Het mapping protocol ‘Tweede trimester SEO’ is bedoeld als achtergrondinformatie voor echoscopisten. De items in het mapping protocol hoeven dus niet allemaal apart vastgelegd te worden in het bronsysteem, de items uit de dataset biedt voor Peridos het gewenste detailniveau. Het mapping protocol bevat voorbeelden van onder welke structuur bepaalde afwijkingen moeten worden ondergebracht. De mapping protocollen zijn dus niet leidend en ook zeker niet volledig.
GUO Actuele versie (laatste wijziging 14-07-2017)
Genotypering Actuele versie (laatste wijziging 07-12-2020)
Uitkomst Actuele versie (laatste wijziging 14-07-2017)