Dataset

In het zorgverleningsproces zijn diverse verrichtingen en gebeurtenissen in een bepaalde context van belang voor de uitvoering van het screeningsprogramma. Voorbeelden daarvan zijn de Counseling, het Structureel Echoscopisch Onderzoek en de geboorte. Als, en zodra de benodigde gegevens binnen een dergelijke context beschikbaar zijn in het primaire registratiesysteem, moeten deze gegevens in de vorm van een digitaal gestructureerd bericht aan de landelijke database worden aangeboden. Uitgangspunt hierbij is dat elk bericht uitsluitend vanuit de primaire bron (door het betreffende bronsysteem) wordt aangeleverd.

De Peridos gegevenssets zijn volledig in overeenstemming met de in de landelijke Perinatale dataset vastgelegde gegevens. De hier gehanteerde terminologie, zoals ‘zorgaanbieder’ hoeft niet één op één in de schermen van de (bron)applicaties overgenomen te worden. Via onderstaande links kunnen de voor Peridos relevante gegevenssets worden ingezien.

Counseling Actuele versie (laatste wijziging: 24-03-2023)

Versie vanaf 1 oktober 2024

Aanvraag NIPT Actuele versie (laatste wijziging: 01-04-2023)
NIPT Actuele versie (laatste wijziging: 24-03-2023)
Aanvraag eerste trimester SEO Actuele versie (laatste wijziging: 01-08-2021)
Eerste trimester SEO Actuele versie (laatste wijziging: 01-09-2021) Mapping protocol
De datasets met bijbehorende keuzelijsten zijn leidend voor Peridos. Het mapping protocol ‘Eerste trimester SEO’ is bedoeld als achtergrondinformatie voor echoscopisten. De items in het mapping protocol hoeven dus niet allemaal apart vastgelegd te worden in het bronsysteem, de items uit de dataset biedt voor Peridos het gewenste detailniveau. Het mapping protocol bevat voorbeelden van onder welke structuur bepaalde afwijkingen moeten worden ondergebracht. De mapping protocollen zijn dus niet leidend en ook zeker niet volledig.
Aanvraag Peridoscode tweede trimester SEO Actuele versie (laatste wijziging: 01-01-2024)
Tweede trimester SEO Actuele Versie (laatste wijziging: 01-11-2023) Mapping protocol
De datasets met bijbehorende keuzelijsten zijn leidend voor Peridos. Het mapping protocol ‘Tweede trimester SEO’ is bedoeld als achtergrondinformatie voor echoscopisten/bronleveranciers. De items in het mapping protocol hoeven dus niet allemaal apart vastgelegd te worden in het bronsysteem, de items uit de dataset biedt voor Peridos het gewenste detailniveau. Het is uiteraard wel van belang dat – indien in het bronsysteem meer details geregistreerd kunnen worden – om dit op de juiste manier naar Peridos te sturen. Het mapping protocol bevat dus voorbeelden van onder welke structuur bepaalde afwijkingen moeten worden ondergebracht. De mapping protocollen zijn dus niet leidend en ook zeker niet volledig.
GUO Actuele versie (laatste wijziging: 14-07-2017)
Genotypering Actuele versie (laatste wijziging 07-12-2020)