Dataset

In het zorgverleningsproces zijn diverse verrichtingen en gebeurtenissen in een bepaalde context van belang voor de uitvoering van het screeningsprogramma. Voorbeelden daarvan zijn de Counseling, de Combinatietest, het Structureel Echoscopisch Onderzoek en de geboorte. Als, en zodra de benodigde gegevens binnen een dergelijke context beschikbaar zijn in het primaire registratiesysteem, moeten deze gegevens in de vorm van een digitaal gestructureerd bericht aan de landelijke database worden aangeboden. Uitgangspunt hierbij is dat elk bericht uitsluitend vanuit de primaire bron (door het betreffende bronsysteem) wordt aangeleverd.

De Peridos gegevenssets zijn volledig in overeenstemming met de in de landelijke Perinatale dataset vastgelegde gegevens. De hier gehanteerde terminologie, zoals ‘zorgaanbieder’ hoeft niet één op één in de schermen van de (bron)applicaties overgenomen te worden. Via onderstaande links kunnen de voor Peridos relevante gegevenssets worden ingezien.

De datum voor de gegevensset geeft aan wanneer deze voor het laatst is aangepast:
31-01-2017  –  Counseling
31-01-2017  –  NT-meting
19-07-2017  –  Combinatietest / kansbepaling echocentra
19-07-2017  –  Combinatietest / kansbepaling laboratoria
31-01-2017  –  SEO
14-07-2017  –  GUO
14-07-2017  –  Genotypering
14-07-2017  –  Uitkomst