NIPT

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt vanaf 1 april 2017 als eerste screeningstest aangeboden in het kader van een wetenschappelijke implementatiestudie: TRIDENT-2. Dit betekent dat de zwangere alléén kan kiezen voor de NIPT als ze meedoet aan de studie.
Peridos ondersteunt de workflow voor de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT):

  • Digitaal labaanvraagformulier voor de counselors
  • Digitale communicatie met de NIPT laboratoria
  • Communicatie uitslag NIPT

Hier vindt u de meest recente handleidingen met betrekking tot de workflow voor de NIPT in Peridos:

Aanvraagformulier inzagerechten Peridos voor praktijkondersteuners.
Het formulier dient te worden ingevuld, geprint en met de hand te worden ondertekend.

Meer algemene inhoudelijke informatie over NIPT vindt u op:
Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEO

Heeft u vragen over de digitale labworkflow NIPT, kijk dan in de bovenstaande handleidingen en onderstaande FAQ:
Betaling NIPT
FAQ NIPT
FAQ