Privacy

Peridos bevat (bijzondere) persoonsgegevens. Het is daarom belangrijk dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan en dat de geldende wet- en regelgeving wordt gevolgd. In onderstaande documenten is beschreven welke gegevens worden opgeslagen, hoe deze gegevens kunnen worden gebruikt en wat de rechten en plichten zijn van de betrokken partijen hierbij.

Antwoorden op een aantal concrete vragen kunnen worden gevonden op de FAQ pagina 

Hier vindt u de documenten mbt privacy en het gebruik van persoonsgegevens:

Privacyverklaring voor zwangeren

Privacy Verklaring Zorgverleners

Peridos Gebruikersreglement

Samenwerkingsovereenkomst

Juridische grondslag gegevensuitwisseling counseling zonder toestemming