Aanvraag gegevens voor onderzoek

Voor het gebruik van gegevens uit Peridos voor wetenschappelijk onderzoek is er een aanvraagformulier beschikbaar. Wilt u het ingevulde aanvraagformulier per e-mail indienen bij zowel de secretaris van het Platform Regionale Centra (kwaliteit@clbps.nl), als bij de programmamanager bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (cvb@rivm.nl).

Het Platform Regionale Centra en de ProgrammaCommissie prenatale screening beoordelen de aanvraag. Dit proces kan enkele maanden kan duren. Wij brengen reële kosten in rekening voor de ontsluiting en de levering van gegevens uit Peridos, dan wel de voor de gevraagde rapportage. U ontvangt daarvoor een prijsopgave na positieve beoordeling van uw aanvraag. Wij houden ons het recht voor om gegevens of rapportages niet te leveren, indien we twijfelen aan de betrouwbaarheid van de aangevraagde gegevens.

Aan het beschikbaar stellen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek zijn voorwaarden verbonden. Na goedkeuring van uw aanvraag wordt u gevraagd om akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Een overzicht van de aanvragen waarvoor gegevens uit Peridos zijn geleverd (vanaf 1 juli 2019) is te vinden in het register.