15-04-2019 Onderhoud Peridos
Beste Peridos gebruiker,
De werkzaamheden, om Peridos en de infrastructuur waar Peridos op draait veilig en toekomstbestendig te maken, zijn zoals aangekondigd maandagavond 15-04-2019 gestart.
Het is voorspoedig voorlopen, de werkzaamheden zijn binnen de geplande tijd uitgevoerd en Peridos is weer beschikbaar.
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de Peridos helpdesk:  helpdesk@peridos.nl.


12-03-2019 Aanvraag anonimiseren cliënt
Het proces voor een aanvraag tot anonimiseren van zwangerschapsgegevens op verzoek van de cliënt is gewijzigd.
De aanvraag kan nu worden gedaan via Beheer-Cliënt-Aanvraag anonomiseren. Tevens krijgt de aanvrager een melding ter bevestiging indien het “E-mailadres werk algemeen” is ingevuld.
De anonimisatie zal vervolgens één dag na ATD plaatsvinden. Voor meer informatie zie de nieuwe handleiding Aanvraag anonimiseren cliëntgegevens.


08-03-2019 Digitale NIPT labaanvraag beschikbaar voor Onatal gebruikers
Vanaf vrijdag 8 maart 2019 is het voor Onatal gebruikers mogelijk om de gegevens voor de NIPT labaanvraag digitaal naar Peridos te sturen. Onatal heeft een beschrijving gemaakt hoe dit werkt. Vervolgens kan in Peridos de labaanvraag verder worden aangevuld en afgedrukt. Ook hiervoor is een handleiding gemaakt.


Labworkflow NIPT

De digitale labaanvraag voor de NIPT en het ontvangen van de uitslag verloopt via Peridos. Op deze website vindt u praktische informatie die u nodig heeft bij het invullen van de labaanvraag, de notificatie vanuit Peridos als er uitslagen zijn aangeleverd en het opvragen van de uitslag.

Kijk onder NIPT voor meer informatie.

 

 

 
Labworkflow combinatietest

De digitale labaanvraag en het ontvangen van de uitslag verloopt via Peridos. Hier vindt u praktische informatie die u nodig heeft bij het invullen van de labaanvraag, de notificatie vanuit Peridos als er uitslagen zijn aangeleverd en het opvragen van de uitslag.

Kijk onder Combinatietest voor meer informatie.

Lab aanvraagformulier combinatietest voor zwangeren die GEEN BSN hebben (alleen gebruiken na overgang labworkflow via Star-SHL). Gebruik het overzicht van de requestorcodes om de juiste code in te vullen op het aanvraagformulier.
Het formulier dient te worden geprint en met de hand te worden ingevuld.