14-12-2021 Wijzigingen in Peridos
Op 14 december is een nieuwe release van Peridos in productie genomen. Hierin zitten een aantal wijzigingen.

Verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen die counselen
Voor een cliënt zonder BSN kan een verzoek tot aanvraag anonimiseren gedaan worden. Voor meer informatie zie de beschrijving Aanvragen van het anonimiseren van cliëntgegevens.

Echocentra en ziekenhuizen die het eerste trimester SEO uitvoeren
Op het declaratieoverzicht scherm zijn de volgende gegevens toegevoegd:

  • De kolom “Aantal foetussen”
  • Blokje “Totalen” met daarin het aantal declaraties, het aantal foetussen en totaalbedrag, de totaaltelling van het declaratiebedrag
  • BSN en geboortedatum

Voor meer informatie zie de beschrijving Overzicht van declaraties en declaratiebundels.

04-11-2021 Aanvraagtermijn voor een eerste trimester SEO tijdelijk verruimd
Voor het aanvragen van een eerste trimester SEO gold een een maximale zwangerschapsduur van 14+5. Deze termijn is tijdelijk losgelaten zodat eventuele “achterstallige” aanvragen alsnog gedaan kunnen worden.

Wordt de aanvraag gedaan door het versturen van een XML / ZorgMail bericht: bij een aanvraag die wordt gedaan bij een zwangerschapsduur groter dan 14+5 geldt dat Peridos altijd een notificatie stuurt. Vanuit de melding in Peridos kan de aanvraag worden geopend waarbij bij opslaan erop wordt gewezen dat deze buiten de eigenlijke termijn is. Het is dan mogelijk om de aanvraag op te slaan.

Wordt de aanvraag in Peridos gedaan, dan zal bij opslaan ook de melding worden getoond dat de aanvraag eigenlijk te laat is. Ook dan is er de mogelijkheid om deze toch op te slaan.

Meer informatie is te vinden in de nieuwsbrief van de Regionale centra.

Direct inloggen in Peridos
Het is gebleken dat bij bepaalde schermgroottes de knop ‘Direct Inloggen’ niet meer zichtbaar is in het menu van Peridos. Onderstaande link kan worden gebruikt om in te loggen.

Direct inloggen

NIPT

De digitale labaanvraag voor de NIPT en het ontvangen van de uitslag verloopt via Peridos. Op deze website vindt u praktische informatie die u nodig heeft bij het invullen van de labaanvraag, de notificatie vanuit Peridos als er uitslagen zijn aangeleverd en het opvragen van de uitslag.

Kijk onder NIPT voor meer informatie.

 


Eerste trimester SEO

De digitale aanvraag van het eerste trimester SEO en het aanleveren van de uitslag verloopt via Peridos. Hier vindt u praktische informatie die u nodig heeft voor het aanvragen en uitvoeren van een eerste trimester SEO en het aanleveren van de uitslag.

Kijk onder Eerste trimester SEO voor meer informatie.

Voor beide formulieren geldt dat deze dienen te worden ingevuld, geprint en met de hand te worden ondertekend. Daarna kan kunnen de formulieren worden gestuurd naar het betreffende Regionaal centrum, zie hiervoor de contactpagina.