Laatste wijzigingen

04-07-2018. Aanvragende zorgverlener in labaanvraag NIPT
In het scherm voor de labaanvraag NIPT is het veld “Aanvragende zorgverlener” toegevoegd. Als u counselor bent wordt dit veld automatisch gevuld met uw naam. Is de concept labaanvraag aangemaakt via ZorgMail door een counselor, dan is deze uit het bericht overgenomen.
Bent u een geen counselor, dan dient u in het formulier aan te geven namens welke counselor de labaanvraag NIPT wordt gedaan.
Zie ook de uitgebreide invulinstructie NIPT labaanvraag.

22-06-2018. Aangescherpte toestemmingsformulieren voor de TRIDENT-2 studie
Mede in het kader van de nieuwe privacywetgeving is het toestemmingsformulier voor de TRIDENT-2 studie op enkele punten aangescherpt. Ook de studiewebsite www.meeroverNIPT.nl wordt hierop aangepast. Een eventuele voorraad met lege ‘oude’ formulieren dient vernietigd te worden, en zo snel mogelijk, uiterlijk voor 15 juli, vervangen te worden door de nieuwe formulieren. Een zwangere die een ‘oud’ formulier heeft getekend hoeft niet opnieuw te tekenen. De getekende formulieren blijven (digitaal) bewaard bij de verloskundig zorgverlener. 
Download hier het Nederlandse of Engelse toestemmingsformulier.
Labworkflow NIPT

De digitale labaanvraag voor de NIPT en het ontvangen van de uitslag verloopt via Peridos. Op deze website vindt u praktische informatie die u nodig heeft bij het invullen van de labaanvraag, de notificatie vanuit Peridos als er uitslagen zijn aangeleverd en het opvragen van de uitslag.

Kijk onder NIPT voor meer informatie.

 

 

 
Labworkflow combinatietest

De digitale labaanvraag en het ontvangen van de uitslag verloopt via Peridos. Hier vindt u praktische informatie die u nodig heeft bij het invullen van de labaanvraag, de notificatie vanuit Peridos als er uitslagen zijn aangeleverd en het opvragen van de uitslag.

Kijk onder Combinatietest voor meer informatie.

Lab aanvraagformulier combinatietest voor zwangeren die GEEN BSN hebben (alleen gebruiken na overgang labworkflow via Star-SHL). Gebruik het overzicht van de requestorcodes om de juiste code in te vullen op het aanvraagformulier.
Het formulier dient te worden geprint en met de hand te worden ingevuld.Zorgportaal

Peridos moet voldoen aan alle (beveiligings)eisen die de wet aan een applicatie stelt waarin bijzondere persoonsgegevens zijn opgeslagen. Het inloggen via alleen een gebruikersnaam en wachtwoord is niet voldoende, er dient gebruik gemaakt te worden van zogenaamde twee factor authenticatie. Voor Peridos is besloten om gebruik te maken van Zorgportaal.

Op dit moment kunnen Vrumun gebruikers vanuit Vrumun direct inloggen in Peridos. De Zorgportaal functionaliteit voor andere gebruikers komt op korte termijn beschikbaar. Meer informatie zal te zijner tijd via de Regionale centra worden gegeven en zal op deze website worden geplaatst.

Instructie voor Vrumun gebruikers