Peridos Helpdesk
De Peridos Helpdesk maakt al langere tijd gebruik van het mailadres helpdesk@peridos.nl.
We krijgen af en toe mail in de oude “Spiceworks” Helpdesk. Deze mail wordt tot en met maart 2019 nog doorgestuurd naar het nieuwe adres. De oude Helpdesk zal vanaf dat moment worden opgeheven.

Indien u persoonsgegevens of andere gevoelige informatie meestuurt, maak dan gebruik van het webformulier. Daarmee komen de gegevens volledig beveiligd in ons helpdesksysteem.

naar het Webformulier Helpdesk


Labworkflow NIPT

De digitale labaanvraag voor de NIPT en het ontvangen van de uitslag verloopt via Peridos. Op deze website vindt u praktische informatie die u nodig heeft bij het invullen van de labaanvraag, de notificatie vanuit Peridos als er uitslagen zijn aangeleverd en het opvragen van de uitslag.

Kijk onder NIPT voor meer informatie.

 

 

 
Labworkflow combinatietest

De digitale labaanvraag en het ontvangen van de uitslag verloopt via Peridos. Hier vindt u praktische informatie die u nodig heeft bij het invullen van de labaanvraag, de notificatie vanuit Peridos als er uitslagen zijn aangeleverd en het opvragen van de uitslag.

Kijk onder Combinatietest voor meer informatie.

Lab aanvraagformulier combinatietest voor zwangeren die GEEN BSN hebben (alleen gebruiken na overgang labworkflow via Star-SHL). Gebruik het overzicht van de requestorcodes om de juiste code in te vullen op het aanvraagformulier.
Het formulier dient te worden geprint en met de hand te worden ingevuld.Zorgportaal

Peridos moet voldoen aan alle (beveiligings)eisen die de wet aan een applicatie stelt waarin bijzondere persoonsgegevens zijn opgeslagen. Het inloggen via alleen een gebruikersnaam en wachtwoord is niet voldoende, er dient gebruik gemaakt te worden van zogenaamde twee factor authenticatie. Voor Peridos is besloten om gebruik te maken van Zorgportaal.
Op dit moment kunnen Vrumun gebruikers vanuit Vrumun direct inloggen in Peridos. De Zorgportaal functionaliteit voor andere gebruikers komt op korte termijn beschikbaar. Meer informatie zal te zijner tijd via de Regionale centra worden gegeven en zal op deze website worden geplaatst.

Instructie voor Vrumun gebruikers