04-11-2021 Aanvraagtermijn voor een eerste trimester SEO tijdelijk verruimd
Voor het aanvragen van een eerste trimester SEO gold een een maximale zwangerschapsduur van 14+5. Deze termijn is tijdelijk losgelaten zodat eventuele “achterstallige” aanvragen alsnog gedaan kunnen worden.

Wordt de aanvraag gedaan door het versturen van een XML / ZorgMail bericht: bij een aanvraag die wordt gedaan bij een zwangerschapsduur groter dan 14+5 geldt dat Peridos altijd een notificatie stuurt. Vanuit de melding in Peridos kan de aanvraag worden geopend waarbij bij opslaan erop wordt gewezen dat deze buiten de eigenlijke termijn is. Het is dan mogelijk om de aanvraag op te slaan.

Wordt de aanvraag in Peridos gedaan, dan zal bij opslaan ook de melding worden getoond dat de aanvraag eigenlijk te laat is. Ook dan is er de mogelijkheid om deze toch op te slaan.

Meer informatie is te vinden in de nieuwsbrief van de Regionale centra.

08-09-2021 Eerste trimester SEO
Op 8 september is een nieuwe release van Peridos in productie genomen. Hierin zitten een aantal kleinere wijzigingen.

Verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen die counselen en eerste trimester SEO aanvragen doen

  • Graviditeit en Pariteit zijn omgedraaid op het aanvraagformulier Eerste trimester SEO
  • In Peridos is de controle bij de aanvraag gewijzigd naar 14 weken + 5 dagen

Echocentra en ziekenhuizen die eerste trimester SEO uitvoeren

  • Bij de bankgegevens kan een eigen betaalkenmerk vastgelegd worden bij de zorginstellingen voor de eerste trimester SEO betalingen aan de bank.
  • De onterechte validatie voor de CRL bij de uitslag van een Eerste trimester SEO doet zich niet meer voor. Op korte termijn vindt nog wel een herstelactie plaats.

Vanaf 1 september zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Peridos met betrekking tot eerste trimester SEO.

De uitslaggegevens met betrekking tot eerste trimester SEO kunnen via het eigen bronsysteem worden aangeleverd en worden dan gecontroleerd en verwerkt in Peridos. Indien er een fout of fouten geconstateerd worden in de uitslag dan zal de uitslag niet verwerkt worden in Peridos. Van elke verwerkt uitslag wordt automatisch een declaratie aangemaakt. Als de uitslag niet voldoet aan de voorwaarden voor betaling zal de declaratie niet betaalbaar gesteld worden. In overige gevallen wordt de declaratie betaalbaar gesteld. Raadpleeg voor dit onderdeel de handleiding Verwerken uitslag eerste trimester SEO.

Daarnaast kunnen declaraties geraadpleegd worden via het declaratieoverzicht en declaratiebundel overzicht. Het declaratieoverzicht biedt inzicht in de statussen van declaraties eerste trimester SEO. Het declaratiebundel overzicht geeft inzicht in de declaratiebundels met de betaalbaar gestelde declaraties. Raadpleeg voor dit onderdeel de handleiding Declaratie(bundel) overzicht echocentrum.

De vermelde handleidingen zijn te vinden op de website van Peridos Eerste trimester SEO onder de rubriek ‘Handleidingen en formulieren’

Direct inloggen in Peridos
Het is gebleken dat bij bepaalde schermgroottes de knop ‘Direct Inloggen’ niet meer zichtbaar is in het menu van Peridos. Onderstaande link kan worden gebruikt om in te loggen.

Direct inloggen

NIPT

De digitale labaanvraag voor de NIPT en het ontvangen van de uitslag verloopt via Peridos. Op deze website vindt u praktische informatie die u nodig heeft bij het invullen van de labaanvraag, de notificatie vanuit Peridos als er uitslagen zijn aangeleverd en het opvragen van de uitslag.

Kijk onder NIPT voor meer informatie.

 


Eerste trimester SEO

De digitale aanvraag van het eerste trimester SEO en het aanleveren van de uitslag verloopt via Peridos. Hier vindt u praktische informatie die u nodig heeft voor het aanvragen en uitvoeren van een eerste trimester SEO en het aanleveren van de uitslag.

Kijk onder Eerste trimester SEO voor meer informatie.

Voor beide formulieren geldt dat deze dienen te worden ingevuld, geprint en met de hand te worden ondertekend. Daarna kan kunnen de formulieren worden gestuurd naar het betreffende Regionaal centrum, zie hiervoor de contactpagina.