02-07-2019 Aanleveren counseling gegevens vanuit Orfeus via Excel
Naar aanleiding van vragen van gebruikers heeft Orfeus een handleiding gemaakt waarin beschreven is hoe counseling gegevens vanuit Orfeus kunnen worden aangeleverd bij Peridos. Beschreven is hoe de export gemaakt moet worden en hoe deze vervolgens in Peridos moeten worden geüpload.

17-05-2019 Inloggen in Peridos via Zorgportaal
Om de grote hoeveelheid privacy-gevoelige gegevens in Peridos optimaal te beveiligen wordt een veiligere manier van inloggen geïntroduceerd via Topicus Zorgportaal. De uitrol zal gefaseerd per regio gebeuren. Via de nieuwsbrieven van uw Regionaal centrum wordt een vooraankondiging gedaan. Elke Peridos gebruiker ontvangt een e-mail met de uitnodiging om veiliger in te gaan loggen. Meer informatie is te vinden op https://www.peridos.nl/zorgportaal.


Labworkflow NIPT

De digitale labaanvraag voor de NIPT en het ontvangen van de uitslag verloopt via Peridos. Op deze website vindt u praktische informatie die u nodig heeft bij het invullen van de labaanvraag, de notificatie vanuit Peridos als er uitslagen zijn aangeleverd en het opvragen van de uitslag.

Kijk onder NIPT voor meer informatie.
Labworkflow combinatietest

De digitale labaanvraag en het ontvangen van de uitslag verloopt via Peridos. Hier vindt u praktische informatie die u nodig heeft bij het invullen van de labaanvraag, de notificatie vanuit Peridos als er uitslagen zijn aangeleverd en het opvragen van de uitslag.

Kijk onder Combinatietest voor meer informatie.

Lab aanvraagformulier combinatietest voor zwangeren die GEEN BSN hebben (alleen gebruiken na overgang labworkflow via Star-shl). Gebruik het overzicht van de requestorcodes om de juiste code in te vullen op het aanvraagformulier.
Het formulier dient te worden geprint en met de hand te worden ingevuld.