Astraia

Alle organisaties met een contract bij een regionaal centrum voor prenatale screening dienen data te registreren in een bronsysteem en te exporteren naar Peridos. Hieronder vindt u de GUO queries voor Astraia.

Astraia queries voor het maken van Excel bestanden om op te laden in Peridos
Om een Excel bestand van uw gegevens te maken in Astraia moet u eerst het juiste .xml bestand met de juiste query inladen in Astraia. Download het bestand wat voor uw activiteiten van toepassing is en volg de instructies in de handleiding voor het geautomatiseerd aanleveren van gegevens in Excel vanuit Astraia.
U zult op de hoogte gesteld worden door uw regionaal centrum als er nieuwe versies van de queries beschikbaar zijn. Deze kunt u dan op deze pagina downloaden. Installeer de nieuwe versie en verwijder de vorige versie zoals beschreven in de handleiding voor het geautomatiseerd aanleveren van gegevens in Excel vanuit Astraia.

Query GUO versie 4 (xml):
download xml bestand voor Sybase               download xml bestand voor Oracle