Astraia

Alle organisaties met een contract bij een regionaal centrum voor prenatale screening dienen data te registreren in een bronsysteem en te exporteren naar Peridos. Hieronder vindt u de queries, handleidingen en instructies voor Astraia.

Astraia queries voor het maken van Excel bestanden om op te laden in Peridos
Om een Excel bestand van uw gegevens te maken in Astraia moet u eerst de juiste .xml bestanden met queries inladen in Astraia. Download elk bestand wat voor uw activiteiten van toepassing is en volg de instructies in de handleiding voor het geautomatiseerd aanleveren van gegevens in Excel vanuit Astraia.
U zult op de hoogte gesteld worden door uw regionaal centrum als er nieuwe versies van de queries beschikbaar zijn. Deze kunt u dan op deze pagina downloaden. Installeer de nieuwe versie en verwijder de vorige versie zoals beschreven in de handleiding voor het geautomatiseerd aanleveren van gegevens in Excel vanuit Astraia.

Query Combinatietest versie 7 (xml):
download xml bestand voor Sybase             download xml bestand voor Oracle

Query Counseling versie 8 (xml), gebruik bij aanleveren in Peridos bronsysteem “Astraia Counseling 2017 ev”:
download xml bestand voor Sybase               download xml bestand voor Oracle

Query GUO versie 4 (xml):
download xml bestand voor Sybase               download xml bestand voor Oracle

Query NT versie 7 (xml):
download xml bestand voor Sybase               download xml bestand voor Oracle

Query SEO versie 9 (xml):
download xml bestand voor Sybase               download xml bestand voor Oracle

Query Combi FMF stand-alone versie 3 (xml):
download xml bestand voor Sybase

Handleidingen
Voor instructies omtrent de registratie van type SEO, conclusie en advies en de aanlevering en registratie van overige gegevens verwijzen wij u naar onderstaande handleidingen:
Handleiding voor de registratie van AGB codes in Astraia

Handleiding keuze-items SEO voor Peridos

Handleiding voor het geautomatiseerd aanleveren van gegevens in Excel vanuit Astraia (v4 04-01-2018)