XSD, voorbeeld XML en beschrijving van berichten

Hieronder staan per zorgonderdeel de benodigde bestanden: XSD’s, voorbeeld XML bestanden en, indien beschikbaar, beschrijvingen van de berichten.

Let op: het RESECH bericht wordt zowel voor het eerste trimester SEO als voor het tweede trimester SEO gebruikt. Voor het eerste trimester SEO geldt dat deelname mogelijk is voor zwangeren zonder BSN. De aanvraag wordt in Peridos gedaan, waarbij een Peridoscode wordt gegenereerd. Die Peridoscode gaat dan mee in de uitslag zodat aanvraag en uitslag in Peridos aan elkaar worden gekoppeld. Als er zo’n Peridoscode wordt meegestuurd dan mag er geen BSN in het bericht worden opgenomen. Dat is de reden dat het veld Burgerservicenummer in het bericht niet verplicht is.

 

Voor het tweede trimester SEO geldt dat daar nog geen gegevens van zwangeren zonder BSN kunnen worden vastgelegd (zoals dat ook geldt voor de counseling). Voor het tweede trimester SEO geldt dus dat er altijd een BSN moet zijn om een juiste registratie in Peridos te kunnen doen. Daarom is het BSN in de dataset voor het tweede trimester SEO verplicht gesteld. Maar omdat het RESECH bericht dus ook voor het eerste trimester SEO wordt gebruikt is de verplichting niet aanwezig in het bericht, anders zou er nooit een eerste trimester SEO uitslag voor een zwangere zonder BSN kunnen worden verstuurd.