Gegevens aanleveren XML

Op dit moment zijn er al een aantal XML berichten in productie. Deze zijn van het type MEDXXX, bijvoorbeeld MEDCOU of MEDNIP.
Inmiddels is gewerkt aan een nieuwe set berichten. Voor aanvragen (van NIPT en Eerste trimester SEO_ zijn dat AANXXX berichten, voor uitslagen of resultaten zijn dit RESXXX berichten. De AANXXX en RESXXX hebben allemaal dezelfde opbouw waarbij de verschillen vooral in de specifieke items van het betreffende zorgonderdeel zitten. Ondanks dat deze berichten nog niet in productie zijn genomen hebben de berichten al wel een versienummer 2.0. Dit komt omdat na versie 1.0, na bespreking met leveranciers, nog essentiële aanpassingen zijn gedaan.

Hieronder staan per zorgonderdeel de benodigde bestanden: XSD’s, voorbeeld XML bestanden en, indien beschikbaar, beschrijvingen van de berichten.