FAQ – Zorgverlening – Client zoeken

Wat is het BSN?
Het BSN is het BurgerServiceNummer, het unieke nummer dat aan iedere burger binnen Nederland is toegekend. Binnen Peridos wordt het BSN nummer gebruikt voor identificatie van cliënten. Het BSN moet in het eigen bronsysteem (verloskundige registratie systeem) al opgenomen zijn.

Wanneer is het BSN ‘geldig’? Wat is een geldig BSN?
Een BSN heeft een aantal vaste kenmerken, bestaat altijd uit 9 cijfers en is uniek per cliënt.

Wat moet ik doen als het BSN van de cliënt niet bekend is?
Sinds de invoering van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) is het verplicht het BSN in de administratie op te nemen en te gebruiken bij de gegevensuitwisseling met andere zorgverleners en zorgverzekeraars. Ook voor de gegevens in Peridos is het BSN van groot belang, omdat op basis hiervan de gegevens uit verschillende centra aan de cliënt worden gekoppeld. Is geen BSN bekend, dan kunnen de gegevens van deze cliënt niet in Peridos opgenomen worden.