Handmatig

Indien u geen bronsysteem heeft of uw bronsysteem niet op de juiste manier de gegevens voor Peridos kan exporteren, dan kunt u de gegevens handmatig aanleveren. Handleiding voor het handmatig aanleveren van gegevens in Excel.
De onderstaande Excel-bestanden kunnen gebruikt worden voor de aanlevering van de gegevens:

Export Counseling gegevens (versie 7, 11-03-2021)

Export SEO gegevens (versie 7, 11-07-2017)

Export GUO gegevens (versie 1, 28-06-2016)

Export NT-Combi gegevens (versie 6, 20-07-2016)

Export NT gegevens (versie 3, 20-07-2016)

Export CT gegevens (versie 3, 20-07-2016)

Export Uitkomst gegevens (versie 3, 01-02-2017)