Aanmelden

De uitvoering van de prenatale screening in Nederland valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek. Vergunning is verleend aan de acht academische Regionale Centra. De landelijke coördinatie ligt bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM i.s.m. de Regionale Centra. Iedere individuele zorgverlener en iedere zorginstelling die betrokken is bij de uitvoering van de screening (counseling en/of NT-meting en/of SEO) is wettelijk verplicht een overeenkomst af te sluiten met één van de acht Regionale Centra. Het Regionaal Centrum zal beoordelen of de instelling/zorgverlener aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. Alleen zorgverleners die gecertificeerd zijn voor één of meer onderdelen van de screening (counseling en/of NT-meting en/of SEO) komen in aanmerking voor een kwaliteitsovereenkomst.

De aanvraagformulieren voor ondersteunend zorgfunctionaris counseling en ondersteunend zorgfunctionaris eerste trimester SEO dienen te worden ingevuld en te worden ondertekend. Daarna kan kunnen de formulieren (bij voorkeur digitaal) worden gestuurd naar het betreffende Regionaal centrum, zie hiervoor de contactpagina.