ChipSoft HiX

Alle organisaties met een contract bij een Regionaal centrum voor prenatale screening dienen data te registreren in een bronsysteem en te exporteren naar Peridos.
Handleiding en instructie voor het aanleveren van gegevens in Excel vanuit ChipSoft Hix (update 05-01-2022).