Aanvragen contract zorginstelling

Voordat uw zorginstelling begint met uitvoering van de screening, sluit u één of meerdere contracten af. U neemt hiervoor contact op met één van de acht regionale centra. U vindt de gegevens van alle regionale centra op de contactpagina. Op de website van het regionaal centrum kun u lezen hoe u een contract aanvraagt. Hebt u nog geen kwaliteitsovereenkomst zorgverlener, dan vraagt u deze tegelijkertijd aan. Zie ook: Aanvragen kwaliteitsovereenkomst zorgverlener.

Wanneer u een contract heeft afgesloten kunnen contactgegevens van praktijk en zorgverleners door u als zorginstellingbeheerder in Peridos worden aangepast. Personele mutaties moeten direct aan het regionaal centrum worden gemeld; de regionaal beheerder past de gegevens dan in Peridos aan.

Geldigheid overeenkomst
Het contract wordt gesteld op naam van de praktijk. Wanneer de registratie heeft plaatsgevonden ontvangt de aanvrager inloggegevens voor Peridos. Het contract is geldig wanneer dit online geaccordeerd is bij de eerste inlog en loopt door tot wederopzegging door één of beide partijen. De aanvrager heeft, tenzij anders aangegeven, tevens de rol van ‘zorginstellingbeheerder’ en is verantwoordelijk voor de geautomatiseerde gegevensaanlevering aan het regionaal centrum. De zorginstellingbeheerder kan deze taken desgewenst, in overleg met het regionaal centrum, overdragen aan een medewerker.

Indien de praktijk door een nieuwe eigenaar wordt overgenomen, gaan alle rechten en plichten die op de praktijk rusten, in beginsel over op de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar dient zich direct bij het regionaal centrum aan te melden.

Op de RIVM website vindt u de kwaliteitseisen voor prenatale screening.