AVG

Laatste update: 06-04-2018
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op deze pagina vindt u meer informatie over de AVG in relatie tot Peridos. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan landelijk beleid en kunnen nog niet alle vragen worden beantwoord. Wanneer meer informatie beschikbaar komt dan zal dit aan deze pagina worden toegevoegd.

Via de uitleg in de folder wordt duidelijk aangegeven dat gegevensverwerking in Peridos inbegrepen is in de deelname aan de prenatale screening op down-, edwards en patausyndroom en/of SEO. Gebruik van Peridos is daarmee onderdeel van de informed consent tot deelname.
Er is hierdoor geen aparte toestemming voor de gegevensverwerking nodig net zo min als dat geldt voor de gegevensverwerking in het kader van een gewone behandeling.

Deze vraag is onderdeel van de uitwerking van het landelijk beleid, daarom kan hier nog geen definitief antwoord op worden gegeven. Vooralsnog lijkt het erop dat er geen verwerkers-overeenkomst nodig is.