FAQ – Beheer – Zorginstelling – Overig

Wat is een dependance?
Een zorginstelling kan meerdere locaties hebben, die werken onder dezelfde instellings AGB-code. Er is een hoofdadres, de overige locaties worden dependances genoemd.

Wat wordt bedoeld met ‘apparatuur’?
Gegevens over het bronsysteem en versienummer, van waaruit u gegevens exporteert (via Excel). Wanneer u gegevens upload naar Peridos, kan Peridos het bronsysteem herkennen. Echocentra dienen hier ook gegevens over de in gebruik zijnde echoapparatuur te vermelden.

Wat zijn ‘applicaties’?
Voor de gegevenslevering kan een koppeling met het bronsysteem van de zorginstelling tot stand worden gebracht. Dit wordt vooral gebruikt tbv de HL7 aanlevering. Hiertoe worden gegevens over het betreffende bronsysteem (applicatie) en de versie vastgelegd.

Waarom kan ik de applicaties niet toevoegen / wijzigen?
Het beheer van de applicaties van zorginstellingen wordt uitgevoerd door het Landelijk beheer centrum wanneer het bronsysteem gekoppeld wordt aan Peridos voor het geautomatiseerd aanleveren van gegevens over de zorgverlening.

Wat houdt ‘Bestanden’ in?
Hier kunt u documenten inzien die toegevoegd zijn door het Regionaal centrum, bijvoorbeeld opleidingscertificaten en correspondentie.