FAQ – Gegevens leveren

Wat houdt ‘Aanleveren gegevens’ in?
Het periodiek (bijv. per kwartaal) aanleveren van gegevens over de verrichtingen in uw centrum. De methode van gegevenslevering spreekt u af met het Regionaal centrum. De regelgeving omtrent gegevenslevering kunt u nalezen in ‘juridische achtergronden’.

Waarom moet ik (als zorgverlener) gegevens leveren over de uitvoering van de screening op Downsyndroom en over het SEO?
Om de kwaliteit van de prenatale screening te bewaken of monitoren is één uniform registratiesysteem in het leven geroepen: Peridos. Door via dit systeem berichten uit te wisselen:

  • Wordt uniforme en foutloze gegevensuitwisseling mogelijk tussen de uitvoerenden bij de screening over een bepaalde deelnemer;
  • Kan de kwaliteitsborging van het Regionaal centrum gericht plaatsvinden;
  • Wordt anonieme gegevenslevering aan het RIVM mogelijk ten behoeve van de monitoring van het bevolkingsonderzoek;
  • Wordt – in beginsel – anoniem wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de werking van het bevolkingsonderzoek.

Peridos maakt het mogelijk om het uniforme werken over de hele linie door te voeren in het primair proces van de screening en tegelijk de andere genoemde doelen te dienen. Zonder zo’n systeem lukt dat niet en dienen allerlei gegevens dubbel te worden aangeleverd. Gebruik van Peridos is opgenomen in de overeenkomst tussen de uitvoerende (via de praktijk waaraan deze is verbonden) en het regionale centrum voor prenatale screening. Het centrum voor prenatale screening is op haar beurt weer verplicht anonieme gegevens aan te leveren aan het Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Dit is zo vastgelegd in de vergunning die door de minister is afgegeven in het kader van de WBO. Zoals opgemerkt is voor de omgang met de gegevens in Peridos een reglement opgesteld dat is goedgekeurd door het Centraal Orgaan prenatale screening . Dit reglement bouwt weer voort op een samenwerkingsovereenkomst tussen alle (koepel)partijen die bij de prenatale screening zijn betrokken. Daarin hebben deze zich aan Peridos en het reglement gecommitteerd. De overeenkomst en het reglement zijn gebaseerd op de WGBO en de WBP waar de overeenkomst ook uitdrukkelijk naar verwijst.

Wat houdt ‘gegevens export’ in?
Uw verloskundige registratiesysteem (bronsysteem) is ingericht om een vaste set gegevens te kunnen exporteren. Dat kan rechtstreeks zijn (via HL7) of door het exporteren en uploaden van een verzameldocument (Excelbestand). Meer informatie hierover vindt u op de pagina ‘Gegevenslevering’ op deze website.

Wat houdt ‘import’ in?
Het importeren van zorgverleninggegevens in Peridos. Dit wordt uitgevoerd door het regionaal centrum, nadat u het gegevensbestand hebt ge-upload. Om een bestand te importeren, moet dit voldoen aan uniforme kenmerken. Deze ‘gegevenssets’ zijn tot stand gekomen in samenwerking met de leveranciers van de verloskundige bronsystemen.

Wat vul ik in bij Type SEO, Conclusie SEO en Advies/beleid SEO?

In deze korte handleiding is beschreven welke waarden ingevuld kunnen worden in deze velden.