Orfeus

Alle organisaties met een contract bij een regionaal centrum voor prenatale screening dienen data te registreren in een bronsysteem en te exporteren naar Peridos. Hieronder vindt u handleidingen en instructies voor Orfeus.

Orfeus online
Handleiding voor het geautomatiseerd aanleveren van counseling gegevens in Excel vanuit Orfeus

Handleiding voor het registreren van gegevens in Orfeus online voor Peridos

Handleiding voor het aanleveren van HL7 berichten vanuit Orfeus naar Peridos

Orfeus stand alone
Handleiding indien geautomatiseerd aanleveren van gegevens niet mogelijk.