Vrumun

Alle organisaties met een contract bij een Regionaal centrum voor prenatale screening dienen data te registreren in een bronsysteem en te exporteren naar Peridos.

Handleiding voor het geautomatiseerd aanleveren van gegevens in Excel vanuit Vrumun.