De Peridos helpdesk voor vragen over correctie foutief ingevoerde BSN en geboortedatum,  notificatie e-mails (bijv. over frequentie en moment), cliënt selectie lukt niet, uitslagbrieven, technische problemen (bijv. over opslaan en printen) e.d.
Bij vermelding van de Peridoscode en het BSN, deze graag plaatsen in de daarvoor bestemde velden.

Webformulier Helpdesk
Contactpersoon naam
Zorginstelling
E-mail
Onderwerp
Beschrijving
Peridoscode
BSN
Bijlage Bestand bijvoegen

Maximaal 20 MB.