Webformulier Helpdesk

De Peridos helpdesk voor vragen over correctie foutief ingevoerde BSN en geboortedatum,  notificatie e-mails, cliënt selectie lukt niet, uitslagbrieven, technische problemen (bijv. over opslaan en printen) e.d.
Door gebruik te maken van dit webformulier komen de gegevens volledig beveiligd in ons helpdesksysteem. Bij vermelding van de Peridoscode en het BSN, deze graag plaatsen in de daarvoor bestemde velden.
De code die overgenomen moet worden bevat altijd alleen HOOFDLETTERS.

Webformulier helpdesk
Contactpersoon naam  
Zorginstelling  
E-mail  
Onderwerp  
Beschrijving   
Peridoscode  
BSN  
Bijlage    Bestanden bijvoegen

Elk bestand kan maximaal 20 MB zijn.

Neem de code over