Webformulier Helpdesk

De Peridos helpdesk voor vragen over correctie foutief ingevoerde BSN en geboortedatum,  notificatie e-mails, cliënte selectie lukt niet, uitslagbrieven, technische problemen (bijv. over opslaan en printen) e.d.  Door gebruik te maken van dit webformulier komen de gegevens volledig beveiligd in ons helpdesksysteem.
Bij vermelding van de Peridoscode en het BSN, deze graag plaatsen in de daarvoor bestemde velden.
Het veld BSN is die van de zwangere, nooit het eigen BSN meesturen.

Webformulier helpdesk
Contactpersoon naam  
Zorginstelling  
E-mail  
Onderwerp  
Beschrijving   
Peridoscode  
BSN cliënte
Bijlage    Toevoegen

Het bestand kan maximaal 20 MB zijn.