Webformulier Helpdesk

De Peridos helpdesk voor vragen over correctie foutief ingevoerde BSN en geboortedatum,  notificatie e-mails, cliënt selectie lukt niet, uitslagbrieven, technische problemen (bijv. over opslaan en printen) e.d.
Door gebruik te maken van dit webformulier komen de gegevens volledig beveiligd in ons helpdesksysteem. Bij vermelding van de Peridoscode en het BSN, deze graag plaatsen in de daarvoor bestemde velden.

Webformulier Helpdesk
Contactpersoon naam
Zorginstelling
E-mail
Onderwerp
Beschrijving
Peridoscode
BSN
Bijlage Bestand bijvoegen

Maximaal 20 MB.