Gegevensaanlevering

Voordat u begint met de uitvoering van de screening (counseling/ eerste trimester SEO/ tweede trimester SEO), sluit u één of meerdere kwaliteitsovereenkomsten af. Op de contactpagina vindt u alle gegevens van de regionale centra.

Voorwaarden
U bent werkzaam bij een zorginstelling die een contract heeft met één van de acht regionale centra. Bent u eigenaar/wettelijk vertegenwoordiger van de praktijk, dan vraagt u tegelijkertijd een contract voor de zorginstelling aan. U hebt een gecertificeerde opleiding gevolgd voor één of meer onderdelen van de screening waarvoor de overeenkomst wordt aangevraagd. T.b.v. identificatie bij de geautomatiseerde gegevensuitwisseling dient u geregistreerd te zijn met een AGB-code. Hebt u problemen bij het verkrijgen van een AGB-code meldt dit dan aan het regionaal centrum waar u de kwaliteitsovereenkomst afsluit.

U vindt de gegevens van alle regionale centra op de contactpagina. Op de website van het regionaal centrum kunt u lezen hoe u de kwaliteitsovereenkomst kunt aanvragen. Zodra de registratie heeft plaatsgevonden, ontvangt u de inloggegevens voor Peridos. U accordeert de kwaliteitsovereenkomst online bij de eerste keer dat u inlogt.

Geldigheid overeenkomst
De kwaliteitsovereenkomst wordt gesteld op naam van de zorgverlener, onafhankelijk van de zorginstelling. De zorgverlener met een kwaliteitsovereenkomst wordt in Peridos aan de zorginstelling gekoppeld. De kwaliteitsovereenkomst is geldig wanneer deze door de zorgverlener online in Peridos is geaccordeerd, en loopt door tot wederopzegging door één of beide partijen. Voorwaarde aan de screening is dat deze wordt uitgevoerd bij een praktijk die een contract heeft met een regionaal centrum en dat de zorgverlener bij die praktijk geregistreerd staat.

Uw contactgegevens kunt u zelf wijzigen in Peridos. Overige mutaties moeten direct aan het regionaal centrum worden gemeld, de regionaal beheerder past dan de gegevens in Peridos aan.

Op de RIVM website vindt u de kwaliteitseisen voor prenatale screening en de modelovereenkomsten tussen regionale centra en zorgverleners die in Peridos worden