FAQ – NIPT

FAQ Labaanvraagformulier NIPT

Ik kan geen labaanvraag doen in Peridos?
Als u wel in Peridos kunt inloggen, maar geen labaanvraag kunt doen, dan hebt u hoogstwaarschijnlijk niet de juiste rol in Peridos. Neem contact op met uw Regionaal centrum om dit verder te bekijken en op te lossen.

Moet ik digitaal de aanvraag doen?
De labaanvraag voor de NIPT kan alleen digitaal via Peridos worden gedaan.

Ik kan de aanvraag niet doen bij de praktijk waar ik werk?
Als u wel in Peridos kunt inloggen maar geen labaanvraag kunt doen, controleert u dan of u bij inloggen de juiste praktijk hebt geselecteerd (dit is alleen relevant als u bij meerdere praktijken werkzaam bent). Als u bij de juiste praktijk bent ingelogd dan hebt u hoogstwaarschijnlijk niet de juiste rol in Peridos. Neem contact op met uw Regionaal centrum om dit te bekijken en op te lossen.

Wij hebben geen BSN van de zwangere. Kan er dan toch een digitale aanvraag NIPT worden gedaan?
Ja, het is ook mogelijk om de NIPT aan te vragen zonder BSN. Kijk hiervoor ook in de beschrijving: invullen labaanvraag

Nadat ik een cliënt heb opgezocht heb ik niet de mogelijkheid om een NIPT aanvraag toe te voegen. Wat moet ik doen?
In de meeste gevallen is het zo dat er dan al een (concept) labaanvraag is aangemaakt door een andere praktijk. Neem in die gevallen contact op met de andere praktijk en vraag om de concept labaanvraag te verwijderen, of een definitieve labaanvraag in te trekken. Als dat is gebeurd kunt u een nieuwe labaanvraag toevoegen in Peridos.

Ik heb een fout gemaakt in de geboortedatum, hoe kan ik dit aanpassen?
De geboortedatum is, samen met het BSN, een identificerend gegeven in Peridos voor een cliënt. Het is dan ook niet mogelijk om zelf een geboortedatum aan te passen in Peridos. U kunt een melding bij de Peridos helpdesk (mail of via het beveiligde webformulier), vermeldt dan altijd de Peridoscode (of als u die niet heeft het BSN van de cliënt) en de nieuwe geboortedatum.

Ik heb een fout gemaakt in de a terme datum, hoe kan ik deze aanpassen?
Als een wijziging nodig is op de labaanvraag NIPT kunt u dit doorvoeren tot het moment dat het NIPT laboratorium de gegevens van de labaanvraag uit Peridos heeft opgehaald.
Als onderaan het formulier de knop “Opslaan” te zien is, zijn de gegevens nog niet door het NIPT laboratorium opgehaald en kunt u de meeste gegevens nog wijzigen. Voer de wijziging(en) in en klik op “Opslaan”.
Let op: de a terme datum kan maximaal 31 dagen vervroegd of verlaat worden. Wilt u een aanpassing doen die buiten deze range valt, neem dan contact op met de Peridos helpdesk (mail of via het beveiligde webformulier). Vermeldt u dan altijd de Peridoscode (of als u die niet heeft, het BSN van de cliënt) en de nieuwe ATD.

Wijzigen van keuze voor nevenbevindingen
Het kan wel eens voorkomen dat een zwangere op het laatste moment haar keuze voor het wel of niet laten bepalen van nevenbevindingen bij de NIPT wil veranderen of dat zij nog wat bedenktijd nodig heeft. 

De keuze voor wel of niet laten bepalen van nevenbevindingen is in Peridos nog aan te passen tot het moment dat de informatie door het laboratorium is opgehaald (de datum van het ophalen is te controleren in Peridos). Is de keuze na het printen van het bloedafnameformulier nog gewijzigd, dan wordt de laatst bekende informatie uit Peridos overgenomen. De ingevulde keuze op het geprinte formulier vervalt hiermee. De informatie in Peridos is dus leidend ten opzichte van de informatie op het bloedafnameformulier.

De NIPT-laboratoria raden daarom aan om het labformulier pas te printen wanneer een zwangere een keuze heeft gemaakt tussen wel of geen nevenbevindingen. Een alternatief kan zijn om bij de definitieve keuze het formulier per beveiligde e-mail naar de zwangere te sturen en haar deze zelf uit te laten printen. 

Bij de gegevens aanvrager op het formulier staat niet de verwachte naam.
De naam van de zorgverlener die de NIPT-aanvraag als eerste opslaat in Peridos, is tevens de naam die op het geprinte  bloedafnameformulier staat vermeldt.

Ik heb een verzoek tot anonimiseren gedaan, terwijl dit niet de bedoeling was?
Als u een verzoek tot anonimiseren hebt gedaan terwijl dit niet de bedoeling was, dan dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de helpdesk Peridos (https://www.peridos.nl/helpdesk). Het verzoek kan nog worden teruggedraaid totdat de a terme datum is bereikt. Na het bereiken van de a terme datum wordt de anonimisering uitgevoerd, deze kan niet meer ongedaan worden gemaakt.

Wat wordt bedoeld met “QR code 1”, “QR code 2” en “gegevens bloedafnamepost” op het bloedafnameformulier?
Er is ruimte op het formulier voor de bloedafnamepost om QR code stickers te plakken die op de bloedbuizen zitten en hun stempel op het formulier te zetten.

Hoe geef ik wijzigingen in het aanvraagformulier door na het printen van het formulier?
Wijzigen op het formulier is mogelijk, zolang onderaan het formulier de knop “Opslaan” aanwezig is.
Is het formulier niet meer te wijzigen, zie dan de NIPT vragen Routering.

Het is niet mogelijk om het formulier te printen, hoe los ik dit op?
Als u vanuit Orfeus Peridos hebt gestart, werkt het printen niet. Login via de URL
https://applicatie.peridos.nl . Ga naar de tabblad zorgverlening, zoek de cliënt op en open de labaanvraag NIPT. Valideer en print het formulier.

Als u via de URL bent ingelogd en het printen werkt niet, kijk dan in de handleiding Oplossen printproblemen formulieren Peridos.


FAQ Notifcatie en uitslag NIPT

In de browser verschijnt de vraag of notificaties voor deze website wilt ontvangen. Wat betekent dit?
Peridos toont een waarschuwing dat u over 5 minuten zult worden uitgelogd op het moment dat u 25 minuten niets in Peridos hebt gedaan. De browser noemt dit een “notificatie” en vraagt toestemming om deze waarschuwingen te tonen. Deze “browser notificaties” hebben dus niets te maken met notificatie e-mails die vanuit Peridos worden verstuurd.

Hoe ontvang ik de uitslag van de NIPT?
De uitslag ontvangt u via Peridos. Daarnaast neemt bij nevenbevindingen de klinisch geneticus contact op. De organisatie ervan verschilt per regio, zie hiervoor de website van het RIVM.

Wanneer worden de notificatie e-mails verstuurd?
Uw databeheerder kan in Peridos instellen of en hoe vaak er notificatiemails moeten worden verstuurd door Peridos. De volgende opties zijn beschikbaar:

  1. Geen notificaties: kies deze optie als u geen notificatie e-mails wilt ontvangen en u bijvoorbeeld dagelijks zelf kijkt in Peridos of er uitslagen klaar staan.
  2. Eén keer per dag: Peridos stuurt één keer per dag een e-mail (in de vroege ochtend) als er nog niet bekeken uitslagen beschikbaar zijn. Hierbij wordt alleen gecontroleerd of er niet bekeken uitslagen zijn. Het kan dus voorkomen dat voor een uitslag meerdere keren een mail wordt verstuurd zolang deze niet op bekeken wordt gezet.
  3. Direct na importeren: Peridos stuur een e-mail als er één of meer nieuwe uitslagen zijn aangeleverd. Het is in dit geval mogelijk dat u meerdere keren per dag een e-mail ontvangt. Peridos zal voor een uitslag altijd maar één keer een mail sturen, ook al wordt de uitslag meerdere dagen niet bekeken.

Waarom ontvang ik geen notificatie e-mails?
Dit kan meerdere oorzaken hebben.

  1. Laat uw databeheerder controleren of er in Peridos een e-mail adres is ingevuld voor de “labworkflow NIPT” (zie tabblad beheer, zorginstellinggegevens). Notificatie e-mails worden naar dit adres gestuurd. Is er geen adres in Peridos bekend, dan zullen er ook geen e-mails worden verstuurd. Daarnaast dient ook één van de opties “Eén keer per dag” of “Direct na importeren” te zijn aangevinkt.
  2. Wanneer u als zorgverlener werkzaam bent bij meerdere praktijken, dan wordt de notificatie e-mail gestuurd naar de zorginstelling waarbij u was ingelogd toen u de labaanvraag hebt aangemaakt. Bent u per ongeluk bij de verkeerde praktijk ingelogd dan worden de notificatie e-mail naar die andere praktijk gestuurd.

Ik kan in Peridos niet het uitslagoverzicht van de NIPT inzien. Wat moet ik doen?
Waarschijnlijk hebt u niet de juiste rechten in Peridos om de gegevens te mogen bekijken. Neem contact op met uw Regionaal centrum en vraag of u de juiste rechten kunt krijgen. Zij kunnen dit voor u inregelen.

Wat kan ik zien met de rol ‘Counseling (ondersteunend) zorgfunctionaris – aanvragen’?
Als u de rol ‘Counseling (ondersteunend) zorgfunctionaris – aanvragen’ hebt dan kunt u aanvragen doen voor de NIPT. Daarnaast kun u in Peridos het uitslagenoverzicht voor de NIPT bekijken en zien welke uitslagen door de laboratoria zijn aangeleverd. U kunt de uitslagen niet inzien of printen.

Wat kan ik zien met de rol ‘Counseling (ondersteunend) zorgfunctionaris’?
Als u de rol ‘Counseling (ondersteunend) zorgfunctionaris’ hebt dan kunt u aanvragen doen voor de NIPT. Daarnaast kun u in Peridos het uitslagenoverzicht voor de NIPT bekijken en zien welke uitslagen door de laboratoria zijn aangeleverd en deze inzien en printen.

Vragen over betaling NIPT vindt u hier.